Dowód braku symetrii (oryginal polish )

Posted by: newton

Dowód braku symetrii (oryginal polish ) - 11/01/17 04:10 PM

Someone is blocking my posts in Poland
(someone is destroing links or giving stupid words to YT where I showing examples)PDF w jezyku polskim
klikajcie linki z ilustracjami
>Pdf z odkryciem