Someone is blocking my posts in Poland
(someone is destroing links or giving stupid words to YT where I showing examples)PDF w jezyku polskim
klikajcie linki z ilustracjami
>Pdf z odkryciem

Last edited by newton; 11/01/17 04:29 PM.